中村 純子 中村 純子 (へる)
hitois Ad من به دنبال آگهی برای ارسال در هیئت مدیره بولتن هستم.

استخدام آگهی

من استخدام آگهی های تبلیغاتی در بولتن من ارسال می کنم. تبلیغات نیز در جدول زمانی توییتر ارسال می شود.

تبلیغات سیستم مزایده است، تنها تبلیغات من انتخاب شده تحویل داده خواهد شد. من یک روز یک تبلیغ در روزنامه بولتن ارسال میکنم من تبلیغات با قیمت پیشنهاد و محتوای را انتخاب کنید.

داده ها
تعداد بازدیدهای هفته گذشته 21
میانگین قیمت متوسط تبلیغات 0 BTC
تعداد پیروان 0

پرداخت فقط کمی سکه است.

لطفا به hitois اهدا کنید

hitois توسط اهدا همه افراد اداره می شود.
>جزئیات اینجا هستند